Původně gotická tvrz, v současnosti zámek s renesančními a barokními prvky naleznete v okrese Příbram.

Gotická tvrz byla postavena ve 13. století za vlády krále Václava I. Hlavní zásluhu na renesanční přestavbě měl královský rada, místokancléř a hejtman Jiří z Lokšan, který hrad získal v roce 1548.  V roce 1557 se místo proslavilo tím, že se zde oženil královský místodržící Ferdinand II. Tyrolský s Filipinou Weiserovou. Posledními šlechtickými majiteli byli Palffyové, kteří zámek vlastnili až do jeho znárodnění v roce 1945. V současnosti je ve státním vlastnictví a jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav.

Prohlídkové okruhy

Při návštěvě zámku si jakožto návštěvník můžete vybrat hned z osmi prohlídkových okruhů. První z nich s názvem Dvě svatby a jedna grafika vám prozradí o osudech arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského a Filipíny Welserové. Také budete mít jedinečnou příležitost zhlédnout audiovizuální prezentaci a renesanční grafické originály cyklu Kolowratská svatba z roku 1580.

Druhý návštěvní okruh vás provede zámeckými interiéry, které v sobě ukrývají stavebně – umělecký vývoj od gotiky přes renesanci, baroko, rokoko, klasicismus a empír až po biedermeier.

Ve třetím prohlídkovém okruhu navštívíte zbrojnici s kousky od 15. do 19. století.

V dalším okruhu si můžete prohlédnout Kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která vám představí téměř všechny vývojové fáze baroka. Další dva okruhy vám dávají možnost kombinace některých výše zmiňovaných. To ale ještě není vše.

Zajímavé výstavy

Součástí zámku je také výstava týkající se Františka Josefa, která přibližuje jeho více než 60-ti leté panování. Prohlédnete si dobové tiskoviny, obrazy, pohlednice a další předměty, které se tohoto slavného rakouského císaře týkaly. Jedná se o jednu z největších soukromých sbírek předmětů na toto téma.

Poslední okruh je určen především pro nejmenší návštěvníky, kteří se rádi podívají do na tajemné bytosti brdských lesů v rámci výstavy uložené v zámeckém sklepení.

Další tipy na výlety

Jestliže se na Příbramsku zdržujete déle, pak si nenechte ujít i další zajímavosti kraje. Jednou z nich je například Hradiště Bozeň na vrcholu Šance u Březnice, které pochází z přelomu starší a mladší doby železné. Milovníci piva jistě ocení návštěvu pivovaru Herold, který je jedinečnou kulturní ukázkou barokního stavebního slohu. Pro ty, kteří dokážou ocenit umění, je vhodná návštěva březnické galerie vystavující dílo malíře Ludvíka Kuby z období přelomu 19. a 20. století.