Hůrka, či lidově Svárovská, někdy i Velká hůrka, není přímo rozhledna, ale vyhlídka upravená jako rozhledna. Jde o významný bod Českolipské kotliny táhnoucí se podél řeky Ploučnice. Je to nepravidelný kuželovitý suk z eruptivní komínové úlomkovité horniny, mírně protažený ve směru od východu k západu. Jde vlastně o dvojvrchol, na nižším východním vrcholu byla v šedesátých letech postavena vodárna.

Hůrka je porostlá borovým lesem na vrcholu, snahy ale břízami, duby a jinými listnáči. Podrost je místy značně neprůchodný. Na severozápadním svahu jsou zbytky opuštěného rozsáhlého čedičového lomu.

Hůrka v minulosti

Hůrka byla vždy vyhlášeným výhledovým místem, však také existuje z minulosti mnoho pohlednic České Lípy fotografovaných právě z vrcholu Hůrky. Snad někdo mohl mít v minulosti nápad zde postavit výhledovou stavbu, ale nikdy nedošlo k vážnějšímu jednání a přípravám. Česká Lípa totiž rozhlednu měla a to na protilehlém Špičáku. Jenže tato rozhledna je v současné době přístupná tak jednou v roce, protože slouží telekomunikačním účelům.

Historie vyhlídky

Historie Vyhlídky na Hůrce je velmi krátká. Během jara 2017 pracovníci obecního podniku Městské lesy Česká Lípa vysekali na vrcholu rozbujelý porost, pokáceli asi dvacítku stromů. Pak na skalnatém vrcholku vybudovali dřevnou vyhlídkovou plošinu. Vyhlídka byla slavnostně otevřená 25. května 2017 za účasti představitelů města Česká Lípa, Městských lesů, ale i desítek zájemců z řad místních obyvatel a turistů.

Výhled z Hůrky

Vyhlídková plošina je volně přístupná a otevírá se z ní pohled na východu a sever. Pro lepší orientaci je zde umístěná fotografie s popisem jednotlivých míst. Na západě to je dominantní Sedlo a nad Českou Lípou Kozelský hřeben, dál východní část Českého středohoří zakončená Polevským hřebenem, dál Lužické hory s Klíčem a Luží. Za příznivého počasí lze odtud vidět i Děčínský Sněžník.

Zajímavost: Masaryk a Hůrka

Na severním úbočí Hůrky byla v roce 1948 vybudována Okrašlovacím spolkem botanická zahrada s alpiniem, které mělo ve spodní části keře a mezi kameny různé skalničky. Po smrti Jana Masaryka to byla tato zahrada přejmenovaná na Háj J. Masaryka. Předvečer 1. máje 1948 se sem konal průvod k položení základního kamene. Následovala další výsadba keřů, ale v roce 1949 vše bylo úředně zrušeno. Pomník měl být odvezen a “uložen” do základů nově budované mlékárny. Je však malým tajemstvím, že se tak nestalo a kámen se po roce 1990 objevil v Novém Oldřichově a je umístěn u zdejšího hasičského muzea. Na místě Háje J. Masaryka dnes stojí rodinné domky.

Přístup k vyhlídce

Vyhlídka Hůrka je přístupná pouze pěšky, ale nevedou sem žádné turistické značky. Ve středu Svárova, čtvrti České Lípy, za řekou Ploučnicí jihovýchodně stojí ZŠ Partyzánská. Od ní se dáme Husovou ulicí do kopce, asi po 150 metrech odbočíme vpravo do ulice Lesní a z ní do Strmé. Ta pokračuje lesem k vodárně, ale my na svahu Hůrky odbočíme vpravo a dojdeme k Vyhlídce. K vrcholu se dostaneme také z ulice Českých bratří ulicí Úvoz.