Kostel sv. Jana Nepomuckého leží na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou. Jedná se o perlu barokní gotiky a jednu z nejvýznamnějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel vás okouzlí již při pohledu z dálky a jeho prohlídka jistě stojí za to. 

Jedinečný tvar

Kostel je zařazen i na Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Pyšnit se může opravdu jedinečným architektonickým zpracováním. Půdorys areálu má totiž hvězdicový tvar. Areál se tak skládá z rafinovaně řešeného ambitu a kostela. Spojují se zde barokní a gotické prvky, které odkazují k době, ve které žil, působil, ale byl také umučen Jan Nepomucký.

Trocha historie

Kostel byl vystavěn mezi lety 1719-1722 na základě podnětu V. Vejmluvy, opata žďárského cisterciáckého kláštera. Jeho projektu se ujal významný architekt Jan Blažej Santini-Aichela. Právě on se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným jako barokní gotika, která spojovala prvky dynamického baroka s výrazovými prostředky gotiky. V roce 2014 byl kostel sv. Jana Nepomuckého navrácen do majetku a správy Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou

Komentované prohlídky

Od 1. 4. 2019 až do října se můžete těšit i na komentované prohlídky připravené pro návštěvníky památkového areálu. Trasa vede od hlavní západní vstupní brány, přes hřbitov do kostela sv. Jana Nepomuckého. Délka prohlídky s průvodcem je standardně 45 minut. Vhodné je si prohlídku předem rezervovat, abyste měli jistotu, že se. do skupiny dostanete. Prohlídka je možná v českém i anglickém jazyce. První prohlídka začíná v 9. hodin, tedy na začátku návštěvní doby. Poslední prohlídka začíná v 16. hodin, jen v sobotu začíná poslední prohlídka v 15.00. Doporučujeme se tedy na komentovanou prohlídku objednat.