Nejvýchodněji v naší republice leží Moravskoslezský kraj a i kdy je spojován s průmyslovým Ostravskem, nachází se v něm i přírodní oblasti Beskydy, Jeseníky a Poodří. Díky ložiskům černého uhlí patřil kraj už za Rakouska-Uherska k nejdůležitějším průmyslovým oblastem. V souvislosti s útlumem těžby zde roste nezaměstnanost. Dlouho bude trvat obnova poškozeného životního prostředí, které je v této oblasti nejvíce poškozené, bohužel v některých parametrech i v celé Evropě.

„Bruntal“.  Licencováno pod Wikimedia Commons.
Bruntal“.
Licencováno pod Wikimedia Commons.

Hrady a zámky

Zřícenina hradu Starý Jičín stojí nad obcí se stejným názvem. Konají se tu svatby, kulturní akce. Prožít můžete i noc na hradě s večerním opékáním buřtů na hradním nádvoří s vyprávěním strašidelných historek a pověstí, dále s možností večerní prohlídky s průvodcem, loučemi a s přespáním ve strážní věži.
V centru Bruntálu se nachází zámek Bruntál, který je jednou z nejvýznamnějších památek regionu. Na zámku bylo zachováno cenné vybavení původních interiérů s bohatou sbírkou obrazů, zbrojnicí a knihovnou. Dnes zde sídlí muzeum a jeho expozice a konají se výstavy a kulturní a společenské akce.

Města

Vítkovice jsou bývalým městem, které bylo roku 1924 připojeno k Moravské Ostravě a od roku 1990 patří k městu Ostrava. Přímo v městské zástavbě se nalézá podnik těžkého strojírenství a to Vítkovické železárny, které se koncem 20. století dostali do velkých ekonomických potíží a poté byli zprivatizovány.
Karviná leží 18 km východně od Ostravy, žije tu významná slovenská a polská menšina. Některé části města se potýkají s důsledky hlubinné těžby uhlí, poddolováním, které narušuje statiku budov, z nichž některé museli být strženy.

Příroda

Mezi zajímavosti Moravskoslezského kraje patří vodopády Satiny, nejznámější vodopády v Beskydech. Uvidíte 1 – 3 metrové vodopády, četné peřeje a kaskády a skalní útvary zvané obří hrnce. K přírodní památce se dostaneme po zelené turistické trase.