Český Šternberk je gotickým hradem přestavěným na zámek. Tento hrad leží na levém břehu řeky Sázavy v okrese Benešov. Hrad uvidíte již z dálky, stojí na hřebeni v nadmořské výšce 350 metrů. Zajeďte si na tento krásný hrad a kochejte se nejen zajímavými interiéry, ale i monumentálními exteriéry.

Podoba hradu

Hrad Český Šternberk byl založen kolem roku 1241 Zdeslavem z Divišova. Během své historie byl hrad dobyt například vojskem krále Jiřího z Poděbrad a byl hned několikrát přestavěn a dostavován, podobně jako většina českých hradů. Raně gotická podoba je dnes vidět především v jádru stavby. Zdokonalován byl především obranný systém hradu, tedy přistavením obranné věže, později byla postavena také předsunutá bašta a hladomorna. Zásadní úpravou prošel hrad také v roce 1751, kdy byl dostavěn dolní zámek hradu při ohradní zdi. 

Prohlídkový okruh

Hrad Český Šternberk je otevřen veřejnosti a má jednu prohlídkovou trasu, která nabízí prohlídku 16 prostor. Čeká na vás schodiště se sbírkou grafik zobrazující výjevy z třicetileté války, rytířský sál, který je největší místností tohoto hradu. Součástí prohlídky je i návštěva kaple sv. Šebestiána, Žlutý salon, který má bohatou štukovou výzdobu na stropě od italského umělce Carla Brentana. Těšit se můžete také na knihovnu, jídelnu, Klínovou místnost s hračkami, Holandský sál, pracovnu Jiřího Šternberka, Vějířový salonek, nahlédnutí ložnice, do loveckého sálu apod. Máte se jistě na co těšit a vydatný obhlídkový okruh nakonec není tak časově náročný.

Důležité informace

Prohlídková trasa trvá asi 50 minut. Prohlídka je možná jen s průvodcem, možný je výklad v češtině, angličtině, němčině a dalších jazycích. Platby jsou přijímány v hotovosti či platební kartou. Svatby nejsou na hradě pořádány