Naplánujte si rodinný výlet a navštivte zříceninu hradu Okoř, který je notoricky spjat s textem lidové písně “Na Okoři cesta“. Konečně poznáte, o čem jste celé roky ve školní lavici při hudební výchově zpívali a objevíte nádhernou zříceninu tohoto hradu.

Okoř

Hrad Okoř se nachází v západní části stejnojmenné obce Okoř, a to zhruba 15 km severozápadně od centra města Prahy. Pražané to tedy na Okoř mají opravdu kousek. Okoř je od roku 1965 chráněnou kulturní památkou. Hrad leží v údolí, a to mezi poli na malé skalce, kterou obtéká Zákolanský potok. K hradu se dostanete nejlépe ze vši Okoř, a to podél Zákolanského potoka.

Trocha historie

Archeologické výzkumy ukazují na založení hradu v druhé pol. 13. století. Z tohoto období pochází ona polygonální věž s kaplí opevněná hradbou. První písemné zprávy o hradu však pochází až ze 14. století. Hrad byl v područí husitů, byl majetkem panského rodu Martiniců a velmi poničen během třicetileté války. Během své historie si hrad prošel celou řadou peripetií, díky kterým vypadá dnes právě takto.

Oblíbený cíl

Pravdou je, že hrad Okoř je oblíbeným cílem mnoha turistů i cyklistů a patří mezi nejzobrazovanější hradní zříceniny. Působí totiž opravdu velkolepě a zvláště v letních měsících se zde koná mnoho zajímavých kulturních akcí, například šermířská vystoupení, výpravné bitvy a před samotnou zříceninou také festivaly a koncerty.

Prohlídkový okruh

Prohlídkový okruh lze vybrat s průvodcem či bez něj. Jeho délka činí maximálně 40 minut a kapacita je max. 50 osob. Prohlídka začíná u třetí brány a můžete si zblízka prohlédnout torzo věže i ruiny raně gotické kaple. Západní, severní a jižní strana hradu nese zbytky pozdně gotického opevnění, které bylo tvořeno polokruhovou baštou, nechybí ani střílny z 15. století. Jelikož svah východně od hradu skrýval potencionální nebezpečí, byla zde vybudována předsunutá bašta, ze které jsou vidět valy i příkopy. Vydejte se prozkoumat hrad Okoř také vy.