Pokud se řekne Panna a Baba, málokdo si pod těmito dvěma názvy představí patrně nejznámější dominantu Českého ráje, kterou jsou Trosky. Charakteristické dvě věže tohoto hradu jsou viditelné i zdaleka, ať už přijíždíte po silnici od Mnichova Hradiště, od Jičína nebo cestujete po některé z lokálních komunikací autem či na kole.

Dostat se k hradu lze i vláčkem z Turnova, když vystoupíte na zastávce Borek pod Troskami a odtud dojdete pohodlně pěšky. Pro motorizované turisty je k dispozici parkoviště přímo pod hradem.

Charakteristika

Dnes je státní hrad Trosky jedním ze symbolů Českého ráje a jeho silueta připomíná čertovy rohy trčící ze země nad koruny stromů. Hrad byl vybudován koncem 14. století na dvou strmých od sebe izolovaných čedičových skalách, což z něj učinilo v tehdejší době nedobytnou pevnost. Stavitelé hradu měli smysl pro účelnost a maximální využití poměrně malého prostoru, neboť pojali stavbu jako komplex budov, umístěných mezi oběma skalisky s věžemi, kterým dali lidé již dávno příznačná jména. Vyšší a štíhlejší je Panna, nižší a hmotnější je Baba.

Historie

Hrad se jmenoval Trosky již od svého vzniku. Název byl odvozen od skalního útvaru, na kterém byl postaven. První zmínka je z r. 1396 v přídomku Čeňka z Vartenberka „z Trosk“, který byl zřejmě zakladatelem hradu. Vartenberkové drželi v severních Čechách rozsáhlé statky na Jičínsku, Turnovsku, Mimoňsku a mnozí z nich se podíleli na politickém dění své doby. Trosky se však nikdy nestaly sídlem vrchnosti, nanejvýše zde bydleli někteří z podřízených úředníků vrchostenské správy. Ve třicetileté válce jej dobyli Švédové, které vyhnala a hrad vypálila císařská vojska. Od 2. poloviny 15. století se začala naplňovat sudba skrytá v názvu hradu a z někdejšího nedobytbného hradu se pomalu stávaly trosky. Až na začátku 19. století dal provést některé stavební úpravy Jan Lexa z Aehrenthalu. Nechal vybudovat snadnější přístup a své plány nedokončil.

Současnost

Na celkovém vzhledu Trosek se dodnes mnoho nezměnilo, i tak však zůstaly nejvýraznější dominantou Českého ráje, opředenou pověstmi a navštěvovanou každoročně desetitisíci návštěvníky. Prohlídka hradu je bez průvodce, ovšem lze zajistit výklad o historii hradu. Dnes tvoří Trosky dvě věže. Na Babě byla vybudována rozhledna, z níž je možné vidět až na Prahu, Mladou Boleslav, Turnov, dále na České středohoří, Lužické a Jizerské hory i Krkonoše. Především však téměř celý Český ráj a mnoho zajímavých míst v okolí hradu.