Vrchotovy Janovice jsou malým městečkem ve Středočeském kraji. Najdete je zhruba uprostřed pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří Benešov, Sedlčany a Votice. Nejvýznamnější památkou a nejvyhledávanější turistickou zajímavostí je místní zámek a park, který jej obklopuje. Okolí Vrchotových Janovic je vhodné pro rekreaci, pěší turistiku nebo cykloturistiku.

Historie a současnost zámku

Zámek ve Vrchotových Janovicích spolu s původním parkem je zvláštní svou klidnou atmosférou, ale přesto má své osobité kouzlo. Původně zde stála kamenná gotická tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem. Později byla renesančně přestavěna pány z Říčan. V 18. století se zámek proměnil v reprezentační sídlo hrabat z Vrtby. Současnou novogotickou podobu zámek získal po velké přestavbě v 19. století.

V 1. polovině 20. století byl zámek uprostřed starého krajinářského parku místem setkávání baronky Sidonie Nádherné s jejími hosty. II. světová válka a následující léta neblaze poznamenala zámek díky tomu, že nejprve se stal součástí vojenského prostoru, po válce se zde vystřídala sovětská a česká armáda, v 50. letech byl využíván jako sklad textilu, poté pro sbírky Okresního archívu, což vše přispělo k pustnutí zámku. Zachránilo jej Národní muzeum, jehož součástí je zámek dodnes. Kromě jiného nabízí dnes zámek prohlídku stálých expozic „Společnost v Čechách 19. století“, „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ a „České zvonařství“.

Zámecký park

Současná podoba krajinářského parku kolem zámku se vyvíjela více než 200 let. O jeho romantickou podobu se zasloužili osvícení majitelé, jakými byli např. František Arnošt ml.-hrabě z Vrtby, Vratislav-hrabě z Mitrovic, či Karel a Sidonie Nádherní z Borutína. Plochou patří park spíše k menším zámeckým parkům ovšem návštěvníka zaujme jeho krása a harmonické uspořádání.

Naučná stezka

Pozoruhodnou osobnost Sidonie Nádherné připomíná naučná stezka otevřená teprve nedávno. 8 km dlouhá cesta z Olbramovic do Vrchotových Janovic vede zvlněnou krajinou a informační panely na sedmi zastaveních představují některou z významných osobností salónu Sidonie Nádherné, které na zámku trávili čas s jeho poslední šlechtickou majitelkou. Byl to například básník Rilke, spisovatel Kraus, malíř Švabinský, vnučky presidenta Masaryka Herberta a Anna, kníže Lobkowitz, biskup Podlaha a řada dalších.