Kunětická hora je zříceninou hradu, která leží na stejnojmenném vrchu. Zřícenina hradu vás uvítá již z velké dálky, jelikož je jediným vrchem, který vévodí tamější krajině. Nachází se nedaleko Pardubic a jedná se o kulturní památku ČR. 

Kunětická hora

Jedná se tedy o zříceninu hradu z 15. století. Zajímavé je, že samotný vrchol kopce a jeho okolí byly osídlené již v pravěku. Jednalo se tedy o významný bod již v dávných dobách. Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Zakladatelem byl pravděpodobně král Václav II. V držení měli hrad husité, poté Perštejnové, kteří se pustili do rozsáhlé přestavby hradu, aby z něj učinili reprezentativní rezidenci. Během třicetileté války byl však hrad švédskými vojsky velmi poničen a zpustošen. Takto zůstal na dlouhý čas. Až ve století dvacátém se začalo s opravami hradu a veřejnost se o něj začala více zajímat.

Zajímavé ohrožení

Pravdou je, že hrad ve své historii ohrožen nejen švédskými vojsky, ale také průmyslovým lámáním kamene, které bylo zastaveno až na sklonku 20. století. V jiném případě by se část hradu pravděpodobně sesunula a vrch by byl zcela narušen.

Základní informace

Hrad můžete navštívit vždy od úterý do neděle mezi 9:30 – 17:30, přičemž pokladna zavírá vždy 30 minut před ukončením návštěvní doby.

Prohlídkové okruhy

Projít si můžete na hradě dva prohlídkové okruhy. Hlavním z nich je hradní palác s věží, kdy si prohlédnete celý hrad od sklepení až po vyhlídku ve věži. Těšit se můžete na zbrojnici, hladomornu, Rytířský sál, patro věnované Perštejnům, výstavu o útrpném právu apod. Děti zde uvidí také draka a můžete jim připomenout, že se jedná o hrad, kde se zjevil také Rumburak (v seriálu Arabela). Tento prohlídkový okruh si procházíte sami, v určené časy si můžete přijít poslechnout výklad o historii hradu. Druhý okruh se týká kaple sv. Kateřiny Alexandrijské, kam je vstup jen s průvodcem.