Raně barokní zámek patří k nejvýznamnějším pamětihodnostem na Moravě, o čemž svědčí i fakt, že v roce 1995 byl celý komplex zařazen mezi národní kulturní památky a o tři roky později zapsán na listinu UNESCO. Honosné interiéry, překrásné ornamenty z květin i umění – to vše na vás čeká na zámku, který je v současnosti majetkem Arcibiskupství olomouckého.

Prohlídka zámku

Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen typické reprezentační sály, ale také Květnou zahradu, či zámeckou obrazárnu.

Prohlídka reprezentačních sálů vás zavede v prvním patře do knížecích interiérů s Trůnním sálem i Carským pokojem, prohlédnete si však i Sněmovní sál a pokoje tzv. letního bytu. Ve druhém patře navštívíte Manský sál s překrásnou malířskou výzdobou, historickou knihovnu a kabinety s nejvýznamnějšími sbírkami – např. s kolekcí mincí a medailí, či kolekci s rukopisy Mozarta, Beethovena či Vejvanovského.

Největším unikátem kroměřížského zámku je bezesporu jeho Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, která patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Najdete v ní prvky italské renesance i barokního klasicismu, který je například ve Versailles.

Třetím bodem, který byste z prohlídky zámku určitě neměli vynechat, je zámecká obrazárna, která představuje druhou nejvýznamnější galerii v Čechách a obsahuje malby 15. až 18. století od Tiziana, van Dycka, L. Cranacha a dalších.

Interiéry zámku jsou přístupné veřejnosti od dubna do října, zámecká zahrada během celého roku.

Zajímavosti v okolí

V Rymicích u Holešova máte možnost zhlédnout soubor staveb lidové architektury – vesnická stavení krytá doškovými střechami a jejich interiéry vybavené tradičním inventářem. Prohlédnout si můžete také dílnu vesnického sedláře, obecní kovárnu či rekonstruovaný větrný mlýn.

Tento soubor je součástí expozice Muzea Kroměřížska, které najdete přímo na Velkém náměstí v Kroměříži. Jeho součástí jsou stálé expozice i krátkodobé výstavy, ale největší raritou je tzv. Linduškův časostroj, který v roce 1929 sestrojil bednář Jan Linduška z Přerova. Tento stroj v sobě skrývá mnoho záhad, kterým se dodnes snaží přijít na kloub mnoho odborníků.

Ve městě také najdete starý Biskupský pivovar, ve kterém se pivo vaří více než 500 let. V letech 1910 až 1911 byl modernizován a v současnosti patří do městské památkové rezervace Kroměříž.

Asi 3 kilometry severozápadně od Buchlovic najdete hrad Buchlov, který je typickou středověkou pevností, zajímavý je i zámek Buchlovice se svou sbírkou fuchsií a galerií vín nebo barokní zámek Holešov.