Navštivte překrásný barokní zámek ve Zlínském kraji s rozlehlým parkem a unikátní výstavou původně jihoamerických květin.

Na prohlídce projdete s průvodcem reprezentativní i obytné prostory zámku, také v parku je možné zaplatit si výklad. Areál zámeckých zahrad patří totiž k nejvýznamnějším a nejzachovanějším v Čechách. Stále můžete obdivovat prvky italské barokní zahrady, která ladně přechází do přírodně krajinářského parku, který je veřejnosti otevřen celoročně.

Historie ve zkratce

Stavba zámku byla zahájena před rokem 1700 hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, který ho chtěl věnovat své milované manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona. Architektonický koncept byl několikrát přepracován a nakonec vznikl překrásný příklad italské barokní vily s úchvatnou zahradou.

Význam zámku ještě vzrostl kolem roku 1900, kdy zde vládl hrabě Leopold Berchtold, který pracoval jako diplomat ve velvyslanectvích v Anglii, Francii i Rusku. V roce 1912 byl hrabě povýšen na rakouského ministra zahraničních věcí, načež bylo ze zámku vytvořeno reprezentativní sídlo, v němž se rozhodovalo o osudech Evropy. Tehdejší podoba se zachovala až do současnosti.

Výstava fuchsií

Jedním ze symbolů buchlovického zámku jsou fuchsie, jejichž objevitelem se stal mnich a botanik Charles Plumier, který byl na konci 17. století vyslán do Jižní Ameriky s cílem nalézt nové rostliny a živočichy. Do Buchlovic se však tyto překrásné květiny dostaly až v roce 1970, po dokončení srovnávacích pokusů se světovým sortimentem v Průhonicích. Současná zámecká sbírka má přibližně 1200 odrůd a patří k nejvýznamnějším v celé střední Evropě. Veřejnost se může na prodejní výstavu přijít podívat každý rok během letních měsíců.

Zajímavosti v okolí

Navštivte původní sídlo majitelů buchlovického zámku, nedaleký hrad Buchlov, který se mimo jiné pyšní tím, že nikdy nebyl dobyt.

Zajímavý je také jeden z nejstarších cisterciáckých klášterů na našem území – Velehrad, který se nachází asi 5 kilometrů na východ od Buchlovic.

Třetím doporučovaným tipem je městečko Střílky, kde kromě zámku a zříceniny hradu najdete také unikátní barokní hřbitov.