Novoborsko v severních Čechách nabízí celou řadu zajímavých turistických cílů. Celou převážně zalesněnou krajinu přehlédnete z hory Klíč, která nabízí jeden z nejkrásnějších panoramatických výhledů v Česku. Z Nového Boru se pak můžete vydat do obce Sloup v Čechách, která je známa zejména skalním hradem Sloup a v posledních pěti letech také hezkou rozhlednou stojící na kopci proti hradu.

Ve Sloupu je také přírodní koupaliště s kempem, ve kterém můžete strávit víkend nebo celou dovolenou a podnikat odtud pěší výlety po okolí. Rozhodně při nich nesmíte vynechat místo nazvané Modlivý důl.

Jak se do Modlivého dolu dostat

Vede sem několik značených turistických tras hlavně ze Sloupu. Pojedete-li autem od České Lípy nebo od Nového Boru, kdy projedete kolem skalního hradu, přijedete na křižovatku U sedmi trpaslíků, kde je také stejnojmenná restaurace a autobusová zastávka. Z křižovatky vede silnice do kopce a po dvou kilometrech přijedete do obce Svojkov. Zde je parkoviště přímo pod zříceninou hradu, který zde kdysi stál. Odtud již vyrazíte pěšky směrem Modlivý důl. Stačí přejít silnici a po mírně stoupající lesní cestě dojdete asi po dvou kilometrech do cíle vašeho výletu. Podél cesty můžete obdivovat křížovou cestu. Jednotlivé obrázky byly dříve umístěny na stromech, ale od r. 2016 jsou na dřevěných sloupech zhotovených místním truhlářem.

Co je Modlivý důl

Je to cca 1 km dlouhé romantické údolí zaříznuté mezi pískovcovými skalami ohraničené kopci Slavíček a Tisový vrch. Stalo se poutním místem opředeným tajemstvími a pověstmi. Má dlouhou historii, která začala v roce 1704, kdy tu pověsil pomocník ve svojkovském pivovaru Melzer svatý obrázek, aby zaplašil zlé duchy. Časem se krajem roznesly zprávy o zázracích, což bylo popudem ke zřízení dřevěné kapličky v r. 1772, která byla na konci 18. století nahrazena kaplí vytesanou do skály. V dalších letech byl Modlivý důl cílem mnoha procesí, a to i na začátku 20. století, kdy byl vnitřek kaple upraven na Lourdskou jeskyni, která byla zasvěcena Panně Marii Lourdské. Modlit se sem chodil i poslední korunovaný český král Ferdinand V. při svých projížďkách ze zámku v nedalekých Zákupech. Po II. Světové válce místo zpustlo, zmizela i křížová cesta, která se sem vrátila teprve nedávno. Dominantou a hlavní atrakcí Modlivého dolu je kaple, což je impozantní dílo celé vytesané do skalního bloku. Vnější podobu tvoří krásně zpracovaný novogotický portál z roku 1836, který je vysoký cca 7 metrů. Na skále naproti kapli je malý horolezecký hřbitov s destičkami jmen zesnulých lezců.