S přicházejícím jarem se zvětšuje naše chuť objevovat a vydávat se na výlety. V dnešním článku vám přinášíme tip na výlet do Českého středohoří, konkrétně do Bobří soutěsky, kde na vás čeká dobrodružná procházka a vodopád.

Vodopád

Ve východní části Českého středohoří, poblíž Kravař, najdete Bobří soutěsku. Především díky zdejšímu členitému terénu na první pohled potok připomíná horské říčky. Procházku Bobří soutěskou si náležitě užijete, nechybí zde totiž můstky, stezka po skalní římse (jištěná řetězy) a samozřejmě slíbený vodopád. Zdejší příroda je opravdu nádherná a uklidňující, i díky 8 metrovém vodopádu.

Bobří soutěska

I přestože se Bobří potok nachází v Českém středohoří, jeho ráz připomíná horskou říčku, jelikož je zde terén velmi členitý. Zdejší údolí je pokryto krásným lesem. Zajímavé je, že zde poznáte vlivy tzv. teplotní inverze, což znamená, že dole v údolí je podstatně chladněji než v některých jeho výše položených místech. Dole v údolí tak můžete vidět druhy chladnomilných rostlin, nahoře už si hoví rostliny teplomilné. Zahlédnout zde můžete například růži alpskou, měsíčnici vytrvalou či tařici skalní. Na jaře vás potěší jistě pohled i na bledule jarní a prvosenky jarní. Co se týče fauny, potkat zde může například mloka skvrnitého, ropuchu obecnou či zmiji obecnou, z ptáčků skorce vodního, konipase horského či vzácného drabčíka.

Turistická trasa

Celým údolím vás provede značená turistická trasa, která vede z Verneřic přes Janovice až do Kravař. Turisté většinou vychází z Verneřic (Louček), zde uvidíte nejkrásnější část soutěsky. Vy si však můžete vybrat a cestu začít i z obce Janovice. Připravte se na to, že cesta to není zcela snadná. Čeká vás i lezení po skalní římse jištěné řetězy, můstky přes potok v lepším případě. Ty jsou však často strženy velkou vodou, poté musíte říčku překonat po kamenech či kmenech stromů. Jednoduše vás zde čeká zaručené dobrodružství v krásné přírodě.

Zdroj foto: commons.wikimedia.org