Konopiště je druhým nejnavštěvovanějším zámkem v Čechách, hned po Karlštejně. A není se ani čemu divit. Zajímavá minulost, dostupnost od Prahy, krásné okolí a bohatá historie, to vše sem každoročně láká tisíce turistů.

Trocha historie

Zámek byl pravděpodobně založen Tobiášem z Benešova v roce 1294 podle vzoru francouzských pevností. Během let byl hrad vlastněn mnoha významnými šlechtickými rody a postupně přestavěn na zámek s Růžovou zahradou a skleníky. Posledním majitelem byl následník císařského trůnu František Ferdinand d´Este, který jej koupil v roce 1887 a usadil se zde se svou rodinou.  Během II. světové války sloužilo Konopiště jako sídlo hlavního štábu jednotek SS a po válce přešel do vlastnictví státu.

Prohlídkové okruhy

Svým návštěvníkům nabízí tento úchvatný zámek 4 prohlídkové okruhy.

I. okruh

V prvním z nich budete mít možnost prohlédnout si reprezentační a hostinské pokoje včetně lovecké chodby, v níž je vystaveno přes 800 kusů zvěře ulovené Františkem Ferdinandem. Těšit se můžete také na růžový, sloupový a přijímací salon, slavnostní jídelnu s nástropní freskou a apartmány s koupelnou z roku 1900.

II. okruh

Druhý okruh zaujme milovníky gotické a renesanční architektury, neboť se jedná o nejstarší prostory zámku. Přes starodávné apartmá a kapli sv. Huberta se dostanete do zbrojnice, která patří k nejstarším a nejcennějším ve střední Evropě. Na konci prohlídky nahlédnete i do osobního výtahu arcivévody, knihovny a kuřáckého salonu.

III. okruh

Tato exkluzivní trasa vám přiblíží život na zámku v době, kdy zde žil jeho poslední majitel, František Ferdinand se svou rodinou. Prohlédnete si Růžový salon Žofie, ložnici Jejich Veličenstev i koupelnu. V další části pak navštívíte ložnici mladých chlapců Maxe a Ernesta, pokoj malé Žofinky a hudební salon. Neunikne vám ani nahlédnutí do velké věže zámku a chodba s fotografiemi z cest Františka Ferdinanda.

Lovecká trasa

Pro milovníky trofejí a lovu je určena poslední trasa zámku, která shrnuje velkou vášeň arcivévody – lov. Jen v lovecké chodbě je vystaveno přes 800 trofejí, dále se podíváte i na tajné schodiště ve věži, do Prachovnice či na balkon v severním křídle.

Medvědárium

S chovem medvědů začali na Konopišti již Lobkovicové v polovině 19. století a tato tradice se udržela dodnes. V současnosti si v zámeckém příkopu máte možnost prohlédnout Jiřího, vzácný druh medvěda ušatého.