Muzeum města Třebíč spolu se zřizovatelem, krajem Vysočina, zrealizovalo v letech 2010 až 2013 dlouho připravovaný projekt – modernizaci zámku a zpřístupnění nových expozic, které z velké části financovala Evropská unie.

V nově zrekonstruované budově byl vytvořen prostor pro čtyři tematicky samostatné expozice, které se určitým způsobem dotýkají Třebíčska. Konkrétně se jedná o mineralogickou výstavu Svět neživé přírody, klášterní expozici s názvem Svět portálů a bran, poté o zámecký okruh Valdštejnové na Třebíči a nakonec o muzejní expozici Lidé. Místa. Osudy.

Kromě dlouhodobých výstav jsou zde také krátkodobé expozice v zámecké konírně či odborné přednášky v Kamenném sále, pro školy se často pořádají edukativní programy v expozicích i v multifunkčním sále nebo studovně.

Svět neživé přírody

Tato expozice dokládá fascinující historii vzniku Země a dá vám možnost nahlédnout do zajímavého světa geologického vývoje Třebíčska. Příroda vám sama poví o svém vzniku, stačí se jen ponořit do řeči kamenů a najít cestu ke vzájemnému porozumění.

Svět portálů a bran

Vejděte do prostor bývalého benediktinského kláštera, v nichž se dochovaly prvky původní architektury, například soubor sakrálních soch, či nálezy ukazující architekturu bývalého kláštera. Závěr expozice ukazuje tragické osudy církve a jejích představitelů v 50. letech 20. století.

Valdštejnové na Třebíči

Okruh Valdštejnové na Třebíči vás provede zámeckými komnatami z přelomu 19. a 20. století. Trasu zahrnuje vstup do Kamenného sálu s erbovní barokní výzdobou. Následují zámecké komnaty, které jsou připomínkou mnohdy nelehkých osudů šlechty, která zde přebývala. Prohlédnete si například jídelnu, lovecký salon, ložnici s koupelnou, dětský pokoj či knihovnu.

Lidé. Místa. Osudy.

Expozice vypravuje o lidech a místech Třebíčska napříč staletími, jejichž osudy utvářely historii i charakteristického ducha zdejšího kraje. Prohlédnete si šest tematických celků, které vycházejí ze sbírkového fondu Muzea Vysočiny.