Zámek se nachází v obci Lvová, nedaleko městečka Jablonné v Podještědí, v Libereckém kraji. Jeho předchůdcem byl středověký hrad Löwenberg, který zde byl založen ve 14. století. Do současné doby se zachovaly spodní části zdiva a některé části hlavní věže. V 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámeček. Současná podoba se datuje od poloviny 18. století.

Zámek nabízí k prohlídce 3 okruhy

  • Základní okruh – reprezentační a soukromé prostory

Tento okruh je s průvodcem. Dozvíte se v něm něco málo z historie zámku a nahlédnete do reprezentačních částí jako jsou zámecká kaple Seslání Duch svatého, Bajkový sál, ve kterém si prohlédnete desky s výjevy zvířecích bajek a nádherný renesanční kazetový strop, dále pak Rytířský sál, který zdobí barokní štuk a v neposlední řadě apartmán posledních majitelů zámku – Clam-Gallasů.

  • Základní okruh – provozní prostory zámku

Tento okruh je také s průvodce a zaměřuje se především na provozní místnosti zámku, které se nacházejí v přízemí západního a jižního křídla. Nahlédnete do vrchnostenských bytů a kanceláří, prohlédnete si černou kuchyni a malou zbrojnici. V této části se také nachází Zdislavina světnička, v níž pobývala manželka zakladatele zámku.

Zdislava byla již za svého života známá svou dobročinností, milosrdenstvím a schopností uzdravovat. Stala se léčitelkou nemocných a ochránkyní chudých. Také nechala vybudovat špitál, dominikánský klášter a kostel. Je uctívána jako patronka rodin a ochránkyně nemocných. Od roku 2002 je patronkou Libereckého kraje.

  • Individuální okruh – expozice historických stylů

Tento okruh je bez průvodce a není časově omezen. Můžete zde spatřit jedenáct interiérů v různých stylech – klasicismus, empír, biedermaier, druhé rokoko, neorenesance, secese a kubismus. Celá expozice je doplněna texty k dobovému vývoji i vybavení.

Zajímavost na závěr

Na zámku se natáčela celá řada dokumentárních pořadů a známé pohádky Čert ví proč a Tajemství staré bambitky.