Hrad byl postaven ve starobylém malebném městečku Loket nad Ohří, které leží 9 km jihozápadně od západočeských lázní Karlovy Vary. Jedná se o monumentální stavbu, vybudovanou na vysoké skále nad klikatící se řekou, která jej obtéká ze tří stran.

Přitažlivý je nejen hrad, ale i samotné město a jeho okolí.

Historie

Hrad Loket má bohatou a slavnou historickou minulost. Původně ne jeho místě stálo staré slovanské sídliště zvané starý Loket. Goticko-románský hrad Loket byl založen v první polovině 13. století. V období husitských válek se jej husité marně snažili dobýt. V průběhu dalších let se zde vystřídalo několik rodů. Od počátku byl hrad nazýván „klíčem ku Království českému“ pro jeho strategickou polohou chránící české území před německými nájezdy. Za Lucemburků sloužil jako dočasné sídlo královské rodiny. Během třicetileté války byl vypleněn švédskými vojsky, v r. 1725 dokonce vyhořel a v r. 1822 byl přestavěn na věznici. Celkovou rekonstrukcí prošel hrad až koncem 20. století a poté byl zpřístupněn veřejnosti.

Expozice hradu

Prohlídková trasa vás zavede například do sálu s freskami z počátku 15. století. Je na nich zobrazen pohled za hradby do zahrady, ve které rostou ovocné stromy, květiny a poletuje ptactvo. Hradní křídlo u věže skrývá výstavu zbraní, například tyčového typu, plátové zbroje, horského děla nebo umělecky zdobených palných zbraní. Jelikož je Loket opředen spoustou pověstí, můžete se vydat do vězeňských kobek za strašidly, nebo za drakem sídlícím v hradní věži.

Nejstarší částí hradu je románská rotunda z 12. století na jeho severní straně. Její pozůstatky byly objeveny teprve v r. 1966 v prostorách starého točitého schodiště.

Kromě historických prostor můžete shlédnout i expozici porcelánu.

Zajímavosti Lokte nad Ohří

Město tvoří s hradem prakticky jeden celek. Těsně pod hradem najdete barokně upravený, pozdně gotický kostel sv. Václava a na náměstí města Loket nad Ohří stojí za vidění barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Romantické podhradí ukrývá unikátní přírodní amfiteátr, kde se konají večerní divadelní a operní představení v rámci Rudolfínských slavností. Mají již svou tradici a poskytují návštěvníkům neobyčejné zážitky díky výborné akustice a nádherné kulise nasvíceného hradu, který se vypíná nad řekou.