Zajeďte si na výlet na slunečnou Moravu. Jedním z nejnavštěvovanějších hradů je hrad Perštejn. Je to opravdu monumentální architektonické dílo, které láká k podívané mnoho turistů ze širokého okolí. Hrad najdete na skále nad městem Nedvědice. Jeho stáří se odhaduje na 8 století a za celou svou historii nebyl nikdy dobyt. 

Gotický skvost

Hrad Perštejn je opravdu velmi dobře zachovaným středověkým hrad. Byl základnou pánů z Perštejna. Původně vypadal hrad o poznání jinak, ale další přestavby z něj vytvořily opravdu zajímavou stavbu. Zůstala mu pozdně gotická a raně renesanční podoba. Vidět zde můžete architektonickou skladbu hradního paláce, návštěvník tak sleduje vývoj sídla od jednoduchosti až k pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus.

Prohlídkové okruhy

Na výběr máte ze čtyř okruhů. První: Od gotiky do 20. století je základním okruhem a provede návštěvníka důležitými prostorami a obdobími hradního paláce a poskytuje celkový přehled o vývoji hradu. Navštívit tento okruh můžete i bez rezervace, ale můžete si na prohlídku chvíli počkat. Cena je 180 Kč a délka okruhu je 80 minut. Druhý: Zkrácený okruh je jen zkrácenou verzí prvního okruhu. Prohlídka trvá 50 minut a stojí 150 Kč. Třetím okruhem je Hradní nádvoří, prohlídka bez průvodce. Prohlédnout si můžete čtyři hradní nádvoří, exteriéry nádherné architektury, příležitostné výstavy a některé menší interiéry. Vstupné činí 50 Kč.

Okruh pro děti

Čtvrtý okruh je interaktivní a je věnován dětem. Tento okruh je vhodný pro děti od 4-6 let. Během prohlídky děti hledají spolu s průvodcem indicie a plní snadné úkoly, za odměnu na konci prohlídku uvidí bílou paní. Cena za tuto prohlídku činí 120 Kč a její délka je 50 minut. Maximálně se prohlídky může zúčastnit 20 osob. Zajeďte si na Morava, na hrad Perštýn, který váz okouzlí již svými exteriéry.